Print

GƯƠNG MẶT PHỤ NỮ VIỆT NAM - John Moulds (Australia)

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4680
Mệ Diều ở cầu ngói Thanh Toàn, Huế.
Bà mẹ Huế
.
Phụ nữ Thái đen, Yên Bái.
.
Phụ nữ Thái đen, Yên Bái.
.
Phụ nữ ở chợ A Lưới, Thừa thiên Huế.
.
Phụ nữ ở chợ Bắc Hà, lào Kai.