Print

NHỚ KHOẢNG TRỜI XƯA - VÕ THỊ BÉ

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 3290
... Thành cổ, phố buồn, hè không thắm...

 

NHỚ KHOẢNG TRỜI XƯA
VÕ THỊ BÉ


Nghiêng nghiêng nón trắng chuổi ngày xanh
Tà áo tung bay chốn cổ thành
Nhớ nhóm tóc thề cười bẽn lẽn

Tan trường mắt biếc sáng long lanh
Nhớ sớm tung tăng miền phố Sãi
Tối mãi chong đèn thức thâu canh
Đất Thánh như vui mừng rước kiệu
Trường xa, trống gọi, bước chân nhanh
Hành trang chữ nghĩa thầy ban tặng
Đem góp cho đời những mầm xanh
Rảnh nợ, rong chơi miền phố biển
Đêm về xứ vịnh, ngắm trăng thanh...
Chạnh nhớ trời xưa, thầy bạn cũ,
Cội  nguồn Thạch Hãn, một dòng xanh.
Thành cổ, phố buồn, hè không thắm
Ôi mùa hội ngộ đã qua nhanh!!!

 

Nha Trang, hè 2006