Print

GẶP BẠN CŨ - HOÀNG THỊ LIÊN

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 3967
"... Mỗi người một hướng ai nào giống ai..."

 

GẶP BẠN CŨ
HOÀNG THỊ LIÊN

 

 

Muối tiêu tóc nhuốm hai màu
Gặp nhau vẫn gọi "mi, tau" thuở nào!
Đường đời vạn nẻo xôn xao
Mỗi người một hướng ai nào giống ai
Vó câu muôn dặm đường dài
Bụi thời gian phủ bạc phai tuổi đời
Trường xưa lớp cũ một thời
Bên thầy bên bạn vui cười hồn nhiên
Qua rồi ngày tháng thần tiên
Bôn ba xuôi ngược nổi chìm gian nan

              Quảng Trị, tháng 9.2002