Print

VIẾNG LĂNG MỘ CỐ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4443

Những ca khúc Trịnh Công Sơn ngân vang trước lăng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng 1.4.2013

Ngày 1.4.2013 kính viếng cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn.

Tại tư thất cố NS Trịnh Công Sơn, 47 C Phạm Ngọc Thạch, Q1, Sài Gòn sáng 1.4.2013.

Tại tư thất cố NS Trịnh Công Sơn, 47 C Phạm Ngọc Thạch, Q1, Sài Gòn sáng 1.4.2013.

Tại tư thất cố NS Trịnh Công Sơn, 47 C Phạm Ngọc Thạch, Q1, Sài Gòn sáng 1.4.2013.


Tại tư thất cố NS Trịnh Công Sơn, 47 C Phạm Ngọc Thạch, Q1, Sài Gòn sáng 1.4.2013.

.

Nghệ sĩ Trịnh Vĩnh Trinh & Que Vo sáng 1.4.2013.

Harvey Morrison (Mỹ) & Que Vo sáng 1.4.2013.


Chụp hình lưu niệm hẹn 1.4 năm sau nơi đây "Một cõi đi về"....