Print

Tuổi thơ trong bão lũ miền Trung 2009.

Category: Thơ thiếu nhi
Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 7032

  

 

Thấy mình lỗi với quê nhà

Năm nay lụt bão mình xa Huế rồi

Chẳng thà không thấy thì thôi…

Tuổi thơ trong lũ… rối bời ruột gan

 

 *

Ảnh: sưu tầm từ Internet