Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Tuổi thơ trong bão lũ miền Trung 2009.

  

 

Thấy mình lỗi với quê nhà

Năm nay lụt bão mình xa Huế rồi

Chẳng thà không thấy thì thôi…

Tuổi thơ trong lũ… rối bời ruột gan

 

 *

Ảnh: sưu tầm từ Internet

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.