Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

CA SĨ HÀ THANH

 

Nói về giọng hát thiên phú của Hà Thanh đã có rất nhiều văn nhân, thi sĩ,

nhạc sĩ... nhiệt thành khen tặng.


 

Read more: CA SĨ HÀ THANH

Print

NHẠC SĨ NHẬT LỆ

Giới thiệu Nhạc sĩ Nhật Lệ, hiện đang sinh sống tại Cần Thơ.

 

IMG_0150

Read more: NHẠC SĨ NHẬT LỆ

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.