Print

TỨ TUYỆT HUẾ - Võ Quê

Category: Thơ
Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 5224

Image

Rả rích hạt tình mưa lãng mạn

Em thầm hong tóc cuối thềm hoa

Trang thơ mong ấm trời se lạnh

Bóng nước mỏng manh Huế thiệt là...

.

Ảnh: http://vietdethuong.com/viewtopic.php?f=133&t=118876&start=10&mobile=on