Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Nhà thơ PHAN VĂN QUANG

phanquang.jpg


Read more: Nhà thơ PHAN VĂN QUANG

Print

LỜI THẦM ƯỚC TRƯỚC LĂNG NGUYỄN HOÀNG - Lê Quang Thái

những ai học trường Trung học công lập Nguyễn Hoàng là “dân Nguyễn Hoàng” trong ý nghĩa ngây thơ...

Read more: LỜI THẦM ƯỚC TRƯỚC LĂNG NGUYỄN HOÀNG - Lê Quang Thái

Print

TRANG THƠ VĂN HỒ SĨ BÌNH

Giới thiệu sáng tác nhà báo  Hồ Sĩ Bình, quê Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị. Cựu học sinh Nguyễn Hoàng. Tốt nghiệp ĐHSP Huế khoa ngữ văn khóa 1972-1976. Dạy học, làm thơ , viết văn . Hiện anh là Phóng viên báo Nhân Đạo, thường trú tại Đà Nẵng.

Read more: TRANG THƠ VĂN HỒ SĨ BÌNH

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.