Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

"RU XA" MƠ HAY THỰC GIỮA ĐỜI

Image Đọc tập thơ "Ru Xa" của nhà thơ Phạm Dạ Thủy (NXB Hội Nhà Văn - 2007).

Read more: "RU XA" MƠ HAY THỰC GIỮA ĐỜI

Print

"LỤC BÁT" TRẦN VẠN GIÃ, THẢ THƠ THEO NGỌN GIÓ BAY

Image Cảm nhận về tập thơ "Lục Bát' của Trần Vạn Giã, NXB TRẺ 2007.

Read more: "LỤC BÁT" TRẦN VẠN GIÃ, THẢ THƠ THEO NGỌN GIÓ BAY

Print

ĐỌC "ĐÊM TRẦM TÍCH", THƠ TRÚC LINH LAN

Image Từ sông Hương đọc thơ người sông Hậu - Tập thơ " Đêm Trầm Tích" của Trúc Linh Lan do NXB Văn Nghệ và Hội VHNT Hậu Giang ấn hành, 2006.

Read more: ĐỌC "ĐÊM TRẦM TÍCH", THƠ TRÚC LINH LAN

Subcategories

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.