Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

" KHÚC TRI ÂM " HAY LÀ TIẾNG LÒNG TÌM TIÊNG LÒNG ĐỒNG VỌNG - TS. LÊ THỊ HƯỜNG

ImageTham luận của TS.LÊ THỊ HƯỜNG, cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn Trường Đại Học Sư Phạm Huế trình bày tại Hội Thảo Khoa học Văn Học Thừa Thiên Huế Lần thứ II (10-2003).

Read more: " KHÚC TRI ÂM " HAY LÀ TIẾNG LÒNG TÌM TIÊNG LÒNG ĐỒNG VỌNG - TS. LÊ THỊ HƯỜNG

Print

VÕ QUÊ - VINH DỰ CỦA NGƯỜI LÀM THƠ CHO QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - HẠNH PHƯƠNG

Image Bài viết của nhà báo Hạnh Phương (Hoàng Minh Phương) đăng trên báo Điện Tín số ra ngày 13. 9.1973.

Read more: VÕ QUÊ - VINH DỰ CỦA NGƯỜI LÀM THƠ CHO QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - HẠNH PHƯƠNG

Print

BẢN SẮC HUẾ TRONG THƠ VÕ QUÊ - NGUYỄN ÁNH VÂN

Image Tạo hóa đã dành cho Huế một cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và nên thơ. Tất cả đất trời như một bức tranh thủy mạc...Võ Quê là một con người của sông Hương Núi Ngự (Nguyễn Ánh Vân).

Read more: BẢN SẮC HUẾ TRONG THƠ VÕ QUÊ - NGUYỄN ÁNH VÂN

Subcategories

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.