Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Triết học trước 0 giờ - CA DAO

Hỏi luôn tới cuối cuộc đời, mình có làm được trò trống chi không?

 

 

n784334458_9126

 

Tối nay leo lên mạng đánh cờ, toàn thua tới thua, thua cả người thấp điểm hơn lẫn cả người cao điểm hơn.

Và đơn giản trò chơi mà, thắng thua đều xếp cờ đánh lại.

Mình đã đi sai nhiều nước cờ, nên trong một chừng mực nào đó, chia nhỏ ra, mình đã thua quá trời ván cờ. Đoạn này mở ngoặc nói thêm đang suy rộng ra cuộc đời. Mà ở đó đối thủ của mình là ai, thì xin thưa là chính mình.

Đánh cờ kiểu như cái cớ cũng đành, thì kết quả được thua như một cái mỉm cười.

Hỏi luôn tới cuối cuộc đời, mình có làm được trò trống chi không?

Rồi tự hỏi trên cái bàn cờ cuộc đời này, nếu cho mình sắm vai một quân cờ thì mình thích sắm vai chi: vua suốt đời trốn chui trốn nhũi, hay là tốt chỉ đi từng bước, từng bước một, mơ một ngày đặt chân đến đường kẻ cuối cùng để làm xe, làm hậu. Hay mình làm con mã, có những khi có thể nhảy lên đầu thiên hạ mà đi, hay mình làm con xe tung hoành ngang dọc, hay mình làm con tượng hoặc trắng hoặc đen rõ ràng mà chạy, hay mình làm con hậu uy lực nhất bàn cờ, để người ta vừa sợ, người ta vừa ghét.

Hỏi chơi chơi một hồi không có câu trả lời, chỉ ngậm ngùi nhớ ra tối nay toàn thua tới thua, như suy rộng cuộc đời có thể nói cho đến lúc này, gần qua ngày hai mươi tháng mười hai, mình đã nhiều lần đi nhầm quách nước cờ.

Giật mình tỉnh ra, thôi, cứ xoá cờ đánh lại.

 

C.D

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.