Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TRANG THƠ LÊ THỊ NHẬT LINH

Giới thiệu sáng tác Lê Thị Nhật Linh
 
 
LENHATLINH


 

TRANG THƠ VĂN  LÊ THỊ NHẬT LINH

 

HOA NẮNG
 

Hơn một tháng mái trường xưa yêu dấu
Chẳng thấy đâu bóng cô cậu học trò
Riêng hàng phượng vẫn nghiêng nghiêng nằm đó
Nhành hoa nắng đang ngóng chờ bóng ai

.
Hàng hoa đỏ nhớ mùa thu năm ấy
Nhớ  khăn quàng, nhớ tiếng trống ai ơi
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống kia đang gọi
Hoa nắng cười chờ khăn đỏ đến chơi

.
Lả tả bay trong nắng vàng rực rỡ
Nhẹ nhàng rơi như muốn ngõ lời mời
Ngỡ bạn hiền vẫn luôn luôn còn đó
Hoa  nắng buồn với khung cảnh chơi vơi

Nhưng đừng buồn hỡi hoa nắng đẹp tươi
Sổ lưu bút vẫn luôn luôn nhớ rõ
Nhành hoa đỏ vẫn nằm sâu trong đó
Để biết rằng hoa nắng mãi không quên
 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.