Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NGHỆ SĨ KIM KIỀU KẾ THỪA NGHỆ THUẬT CA KỊCH HUÊ CỦA GIA ĐÌNH

Đang độ tuổi thanh xuân, Kim Kiều tiếp thu nhanh các sở trường của cha mẹ và đồng nghiệp nên thường thành công trong các tiết mục múa phục vụ nhân dân...

Read more: NGHỆ SĨ KIM KIỀU KẾ THỪA NGHỆ THUẬT CA KỊCH HUÊ CỦA GIA ĐÌNH

Print

THU HƯƠNG, NHUẦN NHUYỄN TRONG NGÂM THƠ...Read more: THU HƯƠNG, NHUẦN NHUYỄN TRONG NGÂM THƠ...

Print

ĐẠO DIỄN ĐẶNG VĂN SUNG, TÂM HUYẾT, TẬN TỤY MỘT ĐỜI VỚI NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

"...Anh sẵn sàng tham gia vào các hội đồng thẩm định nghệ thuât, các sinh hoạt nghiệp vụ Hội Nghệ Sĩ Sân khấu Trung ương, địa phuơng..."

Read more: ĐẠO DIỄN ĐẶNG VĂN SUNG, TÂM HUYẾT, TẬN TỤY MỘT ĐỜI VỚI NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.