Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NHÀ THƠ NGÔ KHA

Giới thiệu thơ lái của nhà thơ Ngô Kha hiện đang sinh sống tại Huế.

 

Lân gia, la dân 

Nơm đó nó đơm ở mộng nhà

La dân bàng chuyện bắt lân gia

Hốt hoảng sinh ra lòng hoảng hốt

Gia tàn, hương lụi bởi gian tà

.

Không có trong sách 

Câu đó trong sách chẳng có đâu

Ló đời, lời đó nhớ rất lâu

Đâm tức những kẻ nghèo tâm đức

Bầu bạn trăm năm mãi bạn bầu

.

Vốn cổ 

Sĩ cứ theo nghề chép sử ký

Vương chăn trùm lại hết văn chương

Cô cả, cô hai mê ca cổ

Chai dần nhún nhẩy loại chân dài

Công đức 

Đời vây chinh chiến vẫn vơi đầy

Vây quân thù đánh lại vun cây

Đứt cây lại nối thành cây Đức

Góp cùng non nước, nước non này

Nghịch cành 

Pháo hù chẳng chộ loại phủ hào

Cào lanh, cuốc mạnh lớp cần lao

Có vụ bắt bình loài cú vọ

Đào bây dự án, bạc đầy bao

.

Xáp vô 

Ô rờ voa xáp lại a rờ vô

Đồ Tây cố vét cho đầy tờ

Trông be Tây Khoái très bon đấy

Mố cây không vững, ngã mấy cô

Chân thật 

Khoan ngôn thong thả kẻ khôn ngoan

Đàng điểm ngữ ngôn loại điếm đàng

Thật chân giá trị là chân thật

Làng vời, xã tiếp – những lời vàng

.

 Công danh 

Khai lậu công danh không khâu lại

Lai đền cầu khấn lại lên đài

 Cái cấn tháo ra còn cách chi

Ngài may, dân ghét liệu ngày mai.

 

Thân phận 

Phận thu đông đến có phụ thân

Phó cần lên trường cũng có phần

Gieo ngầm công sức, dân nghèo đó

Chân cằng đá mòn, hương chẳng cần

.

Đô trước, nợ sau 

Bổ đi vay mượn ngàn tỷ đô

Khổ lòng con cháu, nợ khổng lồ

Chấo rau qua chị, đừng rao cháu

Cố mình dù mất chẳng kín mồ

Tình nghĩa 

Tình chung thắm thiết thuở tùng chinh

Chính biên trang sử cựu chiến binh

Đội đồng, băng suối tìm đồng đội

Kinh Tết, thơ xuân mãi kết sinh

. 

Hưu vui thơ lái 

Vòng lui thơ lái thêm vui lòng

Đong sầu gạt bớt nỗi sầu đông

Thú chí một mình càng chí thú

Cồng hưu khép lại những hữu công

Ở Trường Sơn 

Chôn xương, nát thịt thuở Trường Sơn

Cơn đà dịu xuống lại ca đờn

Tuân chiểu đời cần chi tiêu chuẩn

Khơi thoái cây leo ngắm khoái chơi

.

Thế sự 

Thần nhanh nhẩu đoảng tưởng thành nhân

Lanh mưu xong xở hóa lưu manh

Thứ sệ quai hàm lâm thế sự

Tránh công, hưởng thọ chỉ trống canh

.

Lụt Thái Lan

Than! Lái gồng mình ôi Thái Lan!

Ngàn trập trùng Băng Cốc ngập tràn

Chống chèo “mỹ nữ” gang chèo chống

Toan canh tân nước, họa tận quan

.

Tự lái mình 

Lính mài chí khí tự lái mình

 

Nhìu ra, trông chú nghiệp nhà binh

Tự chủ, trao lời nâng tự chủ

Bình chung quý trọng thuở tùng chinh

Bớt vai 

Ái dào! Đã hết thời áo dài

Lại ngoai mấy kiểu hướng ngoại lai

Bãi vớt vải dư vì bớt vải

Hai vở bồng bềnh lại hở vai

. 

Lang là 

Lang là chuyện tếu đúng la làng

Càng vơi mệt nhọc tiếng cười vang

Tạc biền vui thú, khinh tiền bạc

Dàn sau trong trẻo vẫn giàu sang

.

Tự lái 

Tự lái vui vui nên tự lái

Veo dần sầu muộn lại gieo vần

Mái thoải không lầu mà thoải mái

Nhân chỉ cho đời trọng chữ nhân

Phù vân 

Lướt bạc tiền gian đánh lạc bước

Sân cha, lầu chú đến sa chân

Có chước tức thì mưu chức tước

Phần vu, phần ép kiếp phù vân

Lạc lối 

Vi la đồ sộ sắm va li

Quyền được ký cho phải có chi

Tan tầm lo sợ tâm tàn phế

Đi đường lạc lối cuối đường đi

Đường hỏng 

Ta ly (luy) mái đổ sợ Ty la

Xa xót đường đi, chân xót xa

Dạng ứ công trình bao dự án

Tà tà riêng lẽ rút tiền ra

Giấc mơ 

Mê vờ không thật giấc mơ về

Tê tái chuyện cũ lòng tái tê

 

Cớ sự có không mà cứ sợ

Hề  hả giật mình cười hả hê

.

Sự đời 

Kim to chọc mạnh phải co tim

Lịm ăn, hường thụ đánh lặng im

Phổi bạn thêm đau vì phản bội

Phim pha lên án vẫn pha phim

.

Leo Đền Hùng 

Leo đền chẳng khác thuở lên đèo

Mốc meo cột trụ ngã một keo

Vụ cái chân đau, thôi cái cụ

Kéo ra giếng cỗ coi cá reo

.

Xê ghem 26 

Xê ghem 26 thích xem ghê

Thế công từng trận được thống kê

Sáng sao “vàng, bạc” đầy sao sáng

Thế mây, thế gió sướng thấy mê

.

Hỏi ai?

Bên ngoài che mấy hàng tôn

Bên trong rậm rạp, bồn chồn chuối lên

Giữa Huế mảnh đất thần tiên

Một bên Bưu điện, một bên truyền hình

Ai lo dự án, công trình?

Mà đất hoang phố, ai nhìn củng đau

Hỏi Trời, rầu rĩ - biết đâu

Hỏi đất, than thở - nhà thầu ở xa

Hỏi Tiên, vui vẻ cười xòa:

“Năm đô thị”, Tỉnh, tòa nhà sẽ xây

Du khách Mỹ, Á, Âu Tây

Xì xồ ngoại ngữ: ở đây cái gì?       

Huế 10-01-2012

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.