Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Truyền Hình Việt Nam thực hiện chân dung Nhà Văn Huế.

Giới thiệu phim truyền hình do Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại Huế thực hiện
về các nhà văn thuộc Chi Hội Nhà Văn Việt Nam Thừa Thiên Huế:

Nguyễn Khoa Điềm, Trần Thùy Mai, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Khắc Phê, Võ Quê.

 

Phim Truyền hình VTV

Diem

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Khát Vọng Lặng Lẽ.

{flv}nguyenkhoadiemvtv1{/flv}
Phim Truyền hình VTV

Trần Thùy mai - Vầng trăng nơi đáy giếng
{flvremote}http://117.103.225.6/vod/THinhOFFLINE/VTV1/01-2010/18/VanHocNgheThuat_TranThuyTrang_MaiVangNoiDaygieng.flv{/flvremote}

 

Phim Truyền hình VTV

162362

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hà - Nhà văn, người lính

{flvremote}http://117.103.225.6/vod/THinhOFFLINE/VTV1/112009/6/VanHocNgheThuat_NguyenQuangHa_NhaVan_NguoiLinh.flv{/flvremote}

 

Phim Truyền hình VTV

 

nguyen-khac-phe_songhuong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường đến văn chương của Nhà văn Nguyễn Khắc Phê

{flvremote}http://117.103.225.6/vod/THinhOFFLINE/VTV1/03-2010/15/VHNThuat_ConDuongDenVoiVanChuongCuaNhaVanNguyenKhacPhe1.flv{/flvremote}

 

Phim Truyền hình VTV

Nhà thơ Võ Quê - Lửa Đường Phố Và Khúc Tri Âm

{flv}voquevtv1{/flv}

 

 

 

*

Nguồn:

http://www.vtc.com.vn/


 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.