Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Nhà thơ MAI VĂN HOAN

 

Maivanhoan3
Giới thiệu nhà thơ Mai Văn Hoan

Read more: Nhà thơ MAI VĂN HOAN

Print

Truyền Hình Việt Nam thực hiện chân dung Nhà Văn Huế.

Giới thiệu phim truyền hình do Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại Huế thực hiện
về các nhà văn thuộc Chi Hội Nhà Văn Việt Nam Thừa Thiên Huế:

Nguyễn Khoa Điềm, Trần Thùy Mai, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Khắc Phê, Võ Quê.

 

Phim Truyền hình VTV

Diem

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Khát Vọng Lặng Lẽ.

Read more: Truyền Hình Việt Nam thực hiện chân dung Nhà Văn Huế.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.