Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NGHỆ SĨ BỬU LỘC: ĐIỆU ĐÀN LỜI CA HÒA QUYỆN GIÓ HƯƠNG BÌNH

Nghệ sĩ Bửu Lộc đã đạt được cái tinh tế ấy trong nghệ thuật đàn tỳ bà, đàn tranh...

 

IMG_0014

 

 


Read more: NGHỆ SĨ BỬU LỘC: ĐIỆU ĐÀN LỜI CA HÒA QUYỆN GIÓ HƯƠNG BÌNH

Print

NGỌC LINH TỪ SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG ĐẾN CA KỊCH HUẾ

"...đường nghệ thuật thì dài mà tuổi đời Ngọc Linh thì trẻ..."

Read more: NGỌC LINH TỪ SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG ĐẾN CA KỊCH HUẾ

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.