Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Nhạc sĩ TRẦN HỮU PHÁP

 

"Ba năm sau tôi lại gặp người con gái ấy và thế là Huế mãi mãi ở trong tôi..."

 

IMG_0685
 
Giới thiệu nhạc sĩ Trần hữu Pháp, hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam

Read more: Nhạc sĩ TRẦN HỮU PHÁP

Print

NHẠC SĨ LÊ PHÙNG - CUỘC SỐNG LÀ NGUỒN CẢM XÚC TRONG SÁNG TÁC

Câu hò quê hương trong ngần giữa thời gian cho dù đi..."

 

 

Read more: NHẠC SĨ LÊ PHÙNG - CUỘC SỐNG LÀ NGUỒN CẢM XÚC TRONG SÁNG TÁC

Print

NHẠC SĨ TÔN THẤT LẬP - LÃNG MẠN, HÀO HOA VÀ DŨNG KHÍ

Giới thiệu nhạc sĩ Tôn Thất Lập hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.


images1543346_TonThatLap

 

Read more: NHẠC SĨ TÔN THẤT LẬP - LÃNG MẠN, HÀO HOA VÀ DŨNG KHÍ

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.