Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NHẠC SĨ CHÂU KỲ THANH THOÁT TÌNH CA

Sáng tác đầu tay là bài "Trở về"...

 

 

Chau-Ky

Read more: NHẠC SĨ CHÂU KỲ THANH THOÁT TÌNH CA

Print

NHẠC SĨ TRẦN HOÀN

Trong tâm thức giới văn nghệ sĩ Huế, nhạc sĩ Trần Hoàn là người anh lớn...

 


Read more: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN

Print

NHẠC SĨ LÊ ANH - NGƯỜI KẾT SÓNG TÌNH CA

 

images303768_giaiA

Ca khúc Ngẫu hứng Huế của nhạc sĩ Lê Anh, phổ thơ Triệu Nguyên Phong được giải A giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ IV (2003 – 2008).

 

Read more: NHẠC SĨ LÊ ANH - NGƯỜI KẾT SÓNG TÌNH CA

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.