Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT "THỜI GIAN" TẠI HUẾ

16 giờ ngày 22.7.2013 khai mạc phòng tranh THỜI GIAN chủ đề Mỹ Sơn tại 26 Lê Lợi, Huế của 10 tác giả đang sinh sống, làm việc tại Huế: Đặng Thị Thu An, Trần Ngọc Bảy, Nguyễn Đình Dàng, Nguyễn Ánh Dương, Tôn Thất Minh Nhật, Trần Xuân Minh Trần Xuân, Phạm Thanh Sơn, Vũ Duy Tâm, Đặng Mậu Triết, Vũ Duy Vinh.


.


 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.