Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HUẾ: TRIỂN LÃM TRANH ĐINH CƯỜNG & PHAN NGỌC MINH

 

 

Vào lúc 15 giờ 00 ngày thứ Sáu 22.11.2013 phòng tranh của họa sĩ Đinh Cường và họa sĩ Phan Ngọc Minh sẽ được khai mạc tại Gác Trịnh số 203/19 đường Nguyễn Trường Tộ, Huế.
 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.