Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HUẾ: Triển lãm mỹ thuật DẤU CHÂN NGỰA VỀ của họa sĩ Đặng Mậu Triết

THÔNG TIN: Triển lãm mỹ thuật DẤU CHÂN NGỰA VỀ của họa sĩ Đặng Mậu Triết (Dama.Try) từ ngày 31.3 - 10.4.2014 tại Gác Trịnh 203/19 Nguyễn Trường Tộ, Huế do Gác Trịnh, tạp chí Sông Hương, Công ty CP Liên hiệp Giáo dục phối hợp tổ chức.

.


.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.