Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Trần Thị Mỹ Hiền bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ về nhà thơ Ngô Kha

Chúc mừng Trần Thị Mỹ Hiền sinh viên trường Đại Học Xã Hội Nhân Văn TP. HCM chiều ngày 4.2.2015 đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ về nhà thơ Ngô Kha với đề tài "Thơ Ngô Kha trong bối cảnh văn học miền Nam 1954-1975" do GS. TS. Huỳnh Như Phương hướng dẫn. Mừng đề tài được hội đồng chấm luận văn đánh giá xuất sắc với số điểm tối đa. Một lần nữa thơ Ngô Kha nhận được sự chú ý và vinh danh ở học đường. Đó không chỉ là niềm vui của tác giả luận văn mà còn của Ngô Kha (nếu nhà thơ vẫn còn ở đâu đó...), của tất cả những người thân, người bạn thân thiết của nhà thơ Ngô Kha.

.

.

.

.

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.