Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HUẾ: RA MẮT TUYỂN TÂN HIỆP THƠ 9.

16 giờ chiều ngày mồng 9 Tết Ất Mùi 27.2.2015, tại cà phê Mai Uyển 117, Vỹ Dạ Huế đã diễn ra buổi giới thiệu thi tuyển "TÂN HIỆP THƠ 9" nhiều tác giả do NXB Hội Nhà Văn ấn hành đầu năm 2015. Nhà thơ Lương Túy Vân, chủ biên Tân Hiệp Thơ đã giới thiệu quá trình hình thành Tân Hiệp Thơ từ tập 1 đến tập 9 và nội dung TÂN HIỆP THƠ 9 trước các thi hữu từ Sài Gòn ra như nhà thơ cao Thoại Châu, Nguyễn Liên Châu, Nguyễn Miên Thảo cùng các thi hữu và người yêu thơ xứ Huế. Tiếp theo phần tặng sách là phần các tác giả trình bày các tác phẩm của mình được tuyển trong "TÂN HIỆP THƠ 9".


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.