Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TÌM ĐÂU BÓNG HẠC

Sống mãi ngàn năm giữa trần gian nhịp trống quê nhà...

 

TÌM ĐÂU BÓNG HẠC

 

Tương tư khúc

 

Kính tặng Cố Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Cẩm

 

 

Nghệ sĩ tài hoa

Ôi xa rồi

Tìm đâu bóng hạc

Nay dương thế không còn

Người tri âm tri kỷ

Dòng châu lệ

Còn tuôn lụy

Thương một tài danh

Cách biệt ngàn thu

Buồn vì người ra đi

Bao sầu bi

Âm dương đành phải chia ly

Đàn ngân nhịp

Hồn âm nhạc

Đưa tiễn người đi về cõi thiên tiên

Đêm nay cầu nguyện hương linh

Sống mãi ngàn năm

Giữa trần gian nhịp trống quê nhà

 

                                                            Võ Quê

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.