Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

GIẤU

Image Một thoáng em về tìm thương Huế Mưa đêm Vỹ Dạ giấu vàng trăng...

                                        GIẤU

 

Một thoáng em về tìm thương Huế
Mưa đêm Vỹ Dạ giấu vầng trăng
Anh cũng giấu anh vào khuya lạnh
Hình dung em hứng giọt mưa thầm
 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.