Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

EM

Image Em là đồng tử mắt tôi Lời thì thầm của đêm nhủ thế...
 
TỰ NHỦ
 

 

Em là đồng tử mắt tôi
Lời thì thầm của đêm nhủ thế
Không thể khác
Tâm hồn tôi nhủ thế
Giọt mưa rơi trong khuya
Gửi một phím đàn ngân dịu nhẹ
Em là đồng tử mắt tôi
 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.