Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

PHỤ NỮ TA KHÍ PHÁCH VIỆT NAM ƠI! - Võ Quê

 

“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!”

Gương tiền nhân nhật nguyệt ngời ngời

Lửa đường phố rực hống vì biển đảo

Phụ nữ ta khí phách Việt Nam ơi!

.


 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.