Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

MƯỢN SÓNG

Image Con sứa trắng bơi trong làn biển xanh Em nhởn nhơ bơi trong màu biển biếc

                                          MƯỢN SÓNG

               

Con sứa trắng bơi trong làn biển xanh
Em nhởn nhơ bơi trong màu biển biiếc
Sóng vô tình rì rào sóng hát
Anh hữu tình mượn sóng ngỏ tình em
 
 
 
  

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.