Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

ẢNH MỘT THỜI SINH VIÊN...

Chân thành cảm ơn anh Nguyễn Duy Hiền đã cung cấp những hình ảnh một thời sinh viên của Que Vo. Đây là những tư liệu quý, để đời khi tuổi già bóng xế!

Võ Quê vai Trương Chi vở kịch thơ "Tiếng hát ta...",  kịch bản Võ Quê tại Giảng đường C (Morin) Đại Học Khoa Học Huế năm 1970.

Hoạt cảnh Võ Thị Sáu, kịch bản Võ Quê biểu diễn tại Giảng đường C (Morin) Đại Học Khoa Học Huế năm 1970.

Võ Quê vai tù nhân Côn Đảo trong hoạt cảnh "Võ Thị Sáu", kịch bản Võ Quê biểu diễn tại Giảng đường C (Morin) Đại Học Khoa Học Huế năm 1970. Tháng 5.1972 Võ Quê thành tù nhân Côn Đảo thật ngoài đời.

Võ Quê vai Người sinh viên trong tù vở kịch thơ " Giọt máu ta một biển hòa bình" kịch bản Võ Quê tại Đại học xá Nam Giao, Huế năm 1970. Ảnh: Thái Nguyên Hạnh.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.