Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

BẠCH THƯ VỀ BỌN CÁO QUỶ QUYỆT - Bửu Chỉ

 

Họa sĩ Bửu Chỉ

 

BẠCH THƯ VỀ BỌN CÁO QUỶ QUYỆT

10 bức ký họa của họa sĩ Bửu Chỉ

.

.

Bọn cáo có một thứ đạo đức riêng

Lấy sự lưu manh làm thái độ sống

Sự quỷ quyệt làm cách ứng xử với đời

Sự đa nghi và gian ác làm lợi khí tự vệ

Và chúng đùa giởn với lẽ sống chết

của mọi người trên hai tay

Bửu Chỉ

...


.
.


.

.

.


.


,

.


.


 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.