Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HƯƠNG QUÊ NHÀ Xuân Kỷ Sửu 2009

Hương Quê Nhà Xuân Kỷ Sửu 2009 của Hội Ái Hữu Cựu Học sinh Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Sài Gòn đã ra mắt.

 

IMG_4105

 

"...Hương Quê Nhà xin đến với mọi thành viên Nguyễn Hoàng lần thứ năm, con số đánh dấu một thời không phải ngắn không phải dài... của những con ngườ iđang bước vào tuổi của mùa lá vàng liêu xiêu nắng đổ.

Xin mời tất cả chúng ta bước vào vườn xưa: Nguyễn Hoàng Hương Quê Nhà - Đệ ngũ niên."

Hương Quê Nhà.

 

IMG_4105

Hương Quê Nhà Xuân Kỷ Sửu 2009, Hội Ái Hữu Cựu Học sinh Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Sài Gòn thực hiện. NXB Văn Nghệ. Sách dày 340 trang, giá bán 45.000 đồng.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.