Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

VỀ MIỀN TÂY (từ 12 - 16.4.2011)

 

Sau một thời gian xa vắng, nay tôi mới có dịp về lại miền Tây từ 12 đến 16.4.2011 

Ngày 13.4.2011 Vượt cầu Cần Thơ về Trà Ôn, Vĩnh Long ăn thanh trà; tới xã Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh thưởng thức tôm càng xanh sông Hậu, cà phê, karaoke miệt vườn với nhà thơ Phù Sa Lộc, Tôn Thất Lang (Cần Thơ).

.


Nhà thơ Phù Sa Lộc & Võ Quê


Nhà thơ Tôn Thất lang & Võ Quê


Thanh trà Trà Ôn, Vĩnh Long

Tôm càng xanh, đặc sản sông Hậu


Tôm càng xanh sông Hậu nướng


Tôm càng xanh sông Hậu kho tàu


Cà phê miệt vườn Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày 14 – 15.4.2011 gặp gỡ thân tình văn nghệ sĩ Cần Thơ: Các nhà thơ nhà văn Lê Chí, Phù Sa Lộc, Nguyễn Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hoài Phương, Tôn Thất Lang…

Từ trái: Nguyễn Ngọc Tuyết, Phù Sa Lộc, Lê Chí, Tôn Thất Lang, Sáu Hoàng.

Từ trái: Võ Quê, Nguyễn Ngọc Tuyết, Phù Sa Lộc, Lê Chí, Sáu Hoàng.

Nguyễn Ngọc Tuyết & Phù Sa Lộc

Võ Quê & Nguyễn Ngọc Tuyết

Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Huệ & Võ Quê

Nhà văn Hoài Phương & Nhà thơ Tôn Thất Lang


Nhà văn Hoài Phương & Võ Quê


Nhạc sĩ Nhật Lệ & Võ Quê


Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên & Võ Quê Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.