Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VĂN NGHỆ SĨ Ở SÀI GÒN

 

Ảnh chụp sáng 19.4.2011 tại 81 Trần Quốc Thảo, Sài Gòn.

 

 

 

 

Nhà văn Sâm Thương & Võ Quê

Nhà thơ Từ Hoài Tấn & Võ Quê

Võ Quê & Nhà thơ Bùi Chí Vinh

Nhà thơ Trần Xuân An & Võ Quê

Từ trái: Sâm Thương, Trần Xuân An, Từ Hoài Tấn, Bùi Chí Vinh, Trần Áng Sơn, Bảo Cường, Võ Quê.

Nhà văn Nguyên Minh & Nhà văn Trần Doãn Nho

Từ trái: Võ Quê, Nguyên Minh. Thúy Hằng, phu nhân của Trương Văn Dân, Trương Văn Dân, Nguyễn Hòa

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.