Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HUẾ: Hội thảo Khoa học MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU DÂN GIAN

 

 

 

Sáng ngày 26/6/2011 tại 26 Lê Lợi Huế, Hội Văn Nghệ Dân Gian Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công cuộc Hội thảo Khoa Học "MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN". Đã có 14 tham luận trình bày tại hội thảo của các tác giả Kê Sửu: Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Tà Ôi thời hội nhập, Trần Đức Anh Sơn: Lễ hội  cung đình Huế và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị để phục vụ nhân dân và phát triển du lịch Huế, Lê Anh Tuấn: Nguồn gốc và ý nghĩa lễ hội đâm trâu của người Ka Tu từ quan niệm đến thực hành nghi lễ, Trần Hoàng: Nét đặc sắc của hội đua thuyền trên dòng Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình), Trần Đại Vinh: Thần Thành Hoàng thờ ở đình hay ở miếu?, Lê Nguyễn Lưu: Gia phả xứ Huế: phần ngoại phả, Nguyễn Thị Kim Ngân: Dấu ấn tôn giáo trong truyện cỏ tích thần ký người Việt, Triều Nguyên: Tìm hiểu cách tu từ ẩn dụ được sử dụng trong ca dao, Trần Nguyễn Khánh Phong: Nghệ nhân Tà Ôi, Pa Cô, Trần Đức Sáng: Nghệ thuật trang điểm Ka Tu (dẫn tư liệu từ tục xâm mình), Dương Bích Hà: Ngữ điệu trong âm nhạc dân gian, Vĩnh Phúc: Ca Huế qua ý kiến của một số nhà nghiên cứu âm nhạc xưa và nay, Võ Quê: Ca Huế đang cần được chắt chiu, trân trọng, Thân Văn Trọng Bình: " Nhận xét công trình "Tổng hợp và nhận xét khảo cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam qua báo chí nửa sau thế kỷ XX" của Vĩnh Phúc, Huỳnh Đình Kết: Món ăn dân dã theo mùa ở vùng Huế, Hoàng Thị Như Huy: Vân Cù, làng bún ven sông, Thành Phiên: Hai món ăn độc đáo của người Tà Ôi - Pa Cô ở A Lưới.

.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Hội thảo:

.

Kê Sửu: Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Tà Ôi thời hội nhập.

.

Trần Đức Anh Sơn: Lễ hội  cung đình Huế và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị để phục vụ nhân dân và phát triển du lịch Huế.

.

Lê Anh Tuấn: Nguồn gốc và ý nghĩa lễ hội đâm trâu của người Katu từ quan niệm đến thực hành nghi lễ.

.

Trần Hoàng: Nét đặc sắc của hội đua thuyền trên dòng Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình).

.

Trần Đại Vinh: Thần Thành Hoàng thờ ở đình hay ở miếu?

.

Triều Nguyên: Tìm hiểu cách tu từ ẩn dụ được sử dụng trong ca dao.

.

Hoàng Thị Như Huy: Vân Cù, làng bún ven sông.

.

Thành Phiên: Hai món ăn độc đáo của người Tà Ôi - Pa Cô ở A Lưới.

.

Võ Quê: Ca Huế đang cần được chắt chiu, trân trọng.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.