Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HUẾ: GS. TS. Nguyễn Chấn Hùng nói chuyện: "TẢN MẠN VỀ VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI"

 

 

TẢN MẠN VỀ VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI là chủ đề cuộc nói chuyện của GSTS Nguyễn Chấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh được diến ra vào lúc 9 giờ sáng 21.8.2011 tại Làng Nghề Phương Nam (17 Lê Lợi, Huế). Nhân dịp này, GSTS Nguyễn Chấn Hùng đã ký tặng người nghe tập sách "Nhẹ bước lãng du", NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2011.


GS. TS. Nguyễn Chấn Hùng đang nói chuyện " TẢN MẠN VỀ VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI".

.

Vợ chồng GS.TS. Nguyễn Chấn Hùng (bìa phải) và những người bạn Huế: từ trái Nguyễn Duy Hiền,

Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Trần Hoài, Phó CT UBMTTQVN Thừa Thiên Huế.

.

NHẸ BƯỚC LẢNG DU bút ký Nguyễn Chấn Hùng, NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2011

.

SƯƠNG MÙ TAN BIẾN bút ký Nguyễn Chấn Hùng, NXB Tri Thức 2011.

.


 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.