Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TRIỂN LÃM TRANH "XUÂN VỀ TRÊN PHÁ TAM GIANG" CỦA HỌA SĨ DAMA TRI (ĐẶNG MẬU TRIẾT)

TRIỂN LÃM TRANH "XUÂN VỀ TRÊN PHÁ TAM GIANG" CỦA HỌA SĨ DAMA. TRI (ĐẶNG MẬU TRIẾT) được khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2012 và phòng tranh được mở đến ngày 31 tháng 1 năm 2012 tại Tạp chí Sông Hương số 9 Phạm hồng Thái Huế. Phòng tranh đã giới thiệu 25 tác phẩm về Phá Tam Giang và đã thu hút đông đảo công chúng yêu thích mỹ thuật đến thưởng ngoạn. Với 7 tác phẩm được bán trong quá trình trưng bày đã góp phần thành công mỹ mãn cho cuộc triển lãm "Xuân về trên phá Tam Giang" của họa sĩ Đặng Mậu Triết.

.

 

Họa sĩ Dama Tri (Đặng Mậu Triết). Ảnh: Que Vo.

.

 

Họa sĩ Dama Tri (Đặng Mậu Triết). Ảnh: Que Vo

.

Nguồn ảnh: Tạp chí Sông Hương: Phá Tam Giang qua nét cọ của họa sĩ Đặng Mậu Triết.

Ảnh: Lê Vĩnh Thái

 

.

Họa sĩ Đinh Khắc Thịnh với Họa sĩ Dama Tri (Đặng Mậu Triết) sáng 15.1.2011 tại Tạp chí Sông Hương, 9 Phạm hồng Thái Huế. Ảnh: Que Vo

.

 

Lê Tấn Quỳnh với Võ Quê chiều 16.1.2011 trước giờ khai mạc triển lãm. Ảnh: Damatri.

.

 

Que Vo với Họa sĩ Dama Tri (Đặng Mậu Triết) chiều 16.1.2011 trước giờ khai mạc triển lãm. Ảnh: Lê Tấn Quỳnh.

.

 

Chiều 31.1.2012, tại tạp chí Sông Hương bế mạc phòng tranh " Xuân về trên phá Tam Giang" của họa sĩ Đặng Mậu Triết. Ảnh: Nguyễn Duy Tờ.

.

 

Chiều 31.1.2012, tại tạp chí Sông Hương bế mạc phòng tranh "Xuân về trên phá Tam Giang" của họa sĩ Đặng Mậu Triết.Ảnh: Que Vo

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.