Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

CHIA BUỒN: NHÀ THƠ TÔ KIỀU NGÂN ĐÃ RA ĐI...

Hình ảnh: CHIA BUỒN: Được tin nhà thơ Tô Kiều Ngân đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 6 giờ sáng ngày 20.10.2012 tức ngày 6.9 năm Nhâm Thìn tại tư thất ở Sài Gòn, chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và kính nguyện cầu hương linh nhà thơ Tô Kiều Ngân an lạc chốn vĩnh hằng!http://nhacso.net/nghe-playlist/ngam-tho-giong-ngam-to-kieu-ngan.W19WUUA=.html

 

 

Được tin nhà thơ Tô Kiều Ngân đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 6 giờ sáng ngày 20.10.2012 tức ngày 6.9 năm Nhâm Thìn tại tư thất ở Sài Gòn, chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến! Kính nguyện cầu hương linh nhà thơ Tô Kiều Ngân an lạc chốn vĩnh hằng!

Võ Quê và một số thân hữu văn nghệ sĩ Huế.

,


http://nhacso.net/nghe-playlist/ngam-tho-giong-ngam-to-kieu-ngan.W19WUUA=.html

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.