Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TẶNG KIỀU MỘT KHÚC TƯƠNG TƯ

Lời Ca Huế, làn điệu Tương tư khúc

 

Em hỡi hiền thê!

Nay đôi đường từ đây cách biệt

Ôi xa xót vô cùng

Tìm đâu bóng nguyệt

Đàn ngưng nhịp

Đời thôi đẹp

Mắt lệ nhòa thêm

Khóc tiễn người đi

Buồn ngậm ngùi chia ly

Xa lìa nhau

Mong sao sầu muộn thương đau

Thành tâm niệm

Là hương nguyện:

Em được bình yên rời bến dương gian

Ung dung về cõi an nhiên

Khúc ca thần tiên

Gọi mời em vui chốn thiên đường...

 

Huế, 16. 12. 2010

(Viết cho TK)

 

 

 

*

 

Ảnh: Đinh Thị Thu Phương.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.