Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

GIỌNG CA HUẾ CỦA NGHỆ SĨ THANH TÂM

Hình ảnh: GIỌNG CA NGHỆ SĨ THANH TÂM (Que Vo sưu tập từ Yutube):1) Hành vân, lời xưa: <iframe width= Tương tư khúc "Biết ai thầm đưa" lời Võ Quê: Giao duyên: Chầu văn " Cảnh đẹp cố đô": Hò mái nhi, lời Vu Hương; ca Nam ai, lời xưa (ca chưa hết bài): Ảnh: Nghệ sĩ Thanh Tâm. Photo by Thong Nguyen Huu." width="504" height="336" />

GIỌNG CA NGHỆ SĨ THANH TÂM (Que Vo sưu tập từ Yutube):
2) Tương tư khúc "Biết ai thầm đưa" lời Võ Quê:" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=EwGXC9nQDOM
5) Hò mái nhi, lời Vu Hương; ca Nam ai, lời xưa (ca chưa hết bài):

.

- Ảnh: Nghệ sĩ Thanh Tâm. Photo by Thong Nguyen Huu.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.