Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NGUYỆT CẦM

Trăng vườn hạ nghiêng soi Điệu đàn ai gợi niềm nhung nhớ trầm bổng chơi vơi...

 

 

 NGUYỆT CẦM

Nam Bình

Trăng vườn hạ nghiêng soi
Điệu đàn ai
Gợi niềm nhung nhớ
Trầm bổng chơi vơi
Ấm tim người
Đơn lạnh u hoài
Dạo nên lời
Phím xưa rung lên tình tự khuya này
Cung đầy cung khuyết
Khúc nam ai nam bình da diết
Dìu dặt tơ đời
Bóng trăng đêm hay là
Đàn dựng bên trời
Réo ngân từng tiếng quê hương
Đàn sâu lắng
Lắng trong tâm hồn
.
Hỡi nguyệt cầm yêu thương
Trăng hiện thành âm điệu
Nhạc đời buông
Đàn quyện thơm hương
Đàn xa vọng ngàn phương
Trăng ngân cung đàn
 
 
 
 
 
   

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.