Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

ĐỀ ẢNH - Võ Quê

 

người đàn ông
khóc
trong sân tòa án
.
nước mắt
đôi dòng
thương
hận

hận: những giọt cường toan
từ nỗi uất nghẹn nhân quần
thương: từng hạt trân châu
từ trái tim đời cùng khổ
.
người đàn ông
khóc
trong sân tòa án
.
cái Thiện vĩnh hằng giữa lòng dân
cái Ác mới ở tù Vô hạn

Sài Gòn
7.9.2012.

 

.
Ảnh Thuận Thắng.

 

 

 

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.