Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

CÔNG TRƯỜNG CHIỀU NAY EM VỀ GÓP BÃO! - Võ Quê

Công trường chiều nay em về góp bão
Máu làm sơn áo lụa làm cờ
Đôi mắt bồ câu em quá ngây thơ
Sáng rực rỡ soi qua lòng nham hiểm

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.