Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

LỬA ĐƯƠNG CHỨC - Võ Quê

 

  Từ trước đến nay trên nhiều diễn đàn người ta hay nói về ngọn lửa của thanh niên, lửa của lứa tuổi hai mươi. Tuổi hai mươi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Tuổi hai mươi hôm nay với công cuộc dựng xây quốc gia phồn vinh giàu mạnh, xã hội hạnh phúc, công bằng, văn minh, dân chủ… Các diễn đàn thường nhắc đến ngọn lửa tuổi hai mươi với ý tưởng mời gọi, đòi hỏi thế hệ trẻ cần phải cống hiến nhiều công sức thanh xuân cho quê hương xứ sở. Những đòi hỏi, yêu cầu ấy là chính đáng và chắc chắn tuổi trẻ Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến trí tuệ, tài năng của mình cho Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực bằng ngọn lửa nhiệt thành, trẻ trung, dũng khí. 

  Nhưng với thế hệ của những người đương chức, đương quyền thì sao? Có khi nào trên các diễn đàn truyền thông, báo chí đề cập ngọn lửa của những người đang có nhiệm vụ tiếp truyền lửa của quá khứ, đang giữ lửa của hiện tại nhằm chuyển lửa tới tương lai?    

Trong giai đoạn này, mọi tầng lớp nhân dân đang cần nơi những người đương chức, đương quyền ngọn lửa của đức độ, trí tuệ, tâm huyết, tài năng, chí công vô tư nhằm vận hành đất nước ngày một tiến bộ, văn minh; làm cho nhân dân thoát khỏi đói nghèo để cuộc sống được phồn vinh, thịnh vượng.

Hy vọng và ước mơ sao ánh lửa vì nước vì dân của những người đương chức đương quyền cùng đồng hành ngọn lửa tuổi hai mươi.

(Trích từ tản văn Xôi Chuông, NXB Văn học 2013)  

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.