Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HUẾ: KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH "NHỊP MƯA TRẦM" CỦA HỌA SĨ HÀ MINH TUẤN & NGUYỄN HẢI PHONG.

 

Mưa đầu ô, tranh Nguyễn Hải Phong.

Read more: HUẾ: KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH "NHỊP MƯA TRẦM" CỦA HỌA SĨ HÀ MINH TUẤN & NGUYỄN HẢI PHONG.

Print

KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH SƠN MÀI CỦA HỌA SĨ TRƯƠNG BÉ.

 

 

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch UBTQLHCHVHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Bằng Việt Phó chủ tịch UBTQLHCHVHNT Việt Nam, Chủ tịch LHCHVHNT Hà Nội cắt băng khai mạc triển lãm "TRANH SƠN MÀI" của họa sĩ Trương Bé.

Read more: KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH SƠN MÀI CỦA HỌA SĨ TRƯƠNG BÉ.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.