Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TẶNG PHẨM THÁNG 1. 2011

 

Xin chân thành cảm ơn các tác giả, Nhà xuất bản và trân trọng kính giới thiệu với độc giả:

 

 

XUÂN HUẾ THƯƠNG 2011 Tú sách Nhớ Huế số 48, NXB Trẻ 2011

 

 

CỬA VIỆT số 1. 2011, tạp chí của Hội Văn Học Nghệ Thuật Quảng Trị.

 

 

THƠ số 1. 2011, Hội Nhà Văn Việt Nam

 

 

THƠ TẶNG TUỔI Thơ Lê Ngã Lễ NXB Thuận Hóa 2011

 

 

TIẾNG HÚ TRÊN ĐỈNH CÔ PHONG Tiểu luận, Tạp luận Văn học của Minh Đức Triều Tâm Ảnh,

NXB Văn Học 2010.

 

 

KHI NGƯỜI TA CÚI MẶT Thơ Nhụy Nguyên, NXB Hội Nhà Văn 2010.

 

 


 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.