Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TẶNG PHẨM MÙA XUÂN TÂN MÃO 2011

 

Chân thành cảm ơn các tác giả, NXB và xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc:


 

GIÊNG XANH - Tập thơ của các tác giả Trần Hữu Lục, Tôn Nữ Thu Thủy, Cao Quảng Văn,

Tôn Nữ Hỷ Khương, Hồ Đắc Thiếu Anh, Trương Nam Hương. NXB Thanh Niên 2011.

 

 

ĐẠM PHƯƠNG NỮ SỬ - Tuyển tập do Lê Thanh Hiền sưu tầm, biên soạn, giới thiệu;

Nguyễn Khoa Điềm bổ sung sửa chữa. NXB Văn Học 2010.


 

DÒNG SÔNG KÝ ỨC - Thơ Lê Ngọc Phái NXB Văn Hóa Văn Nghệ TP HCM 2010. 

QUÊ NHÀ - Đặc san Xuân Tân Mão 2011, Đồng Hương Quảng Trị tại Đà Nẵng thực hiện.

 

 

THUẾ THỪA THIÊN HUẾ - Đặc san Xuân Tân Mão 2011.

 

 

VĂN HÓA HUẾ - Đặc san Xuân Tân Mão 2011, Sở Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch Thừa Thiên Huế.


 

HƯƠNG QUÊ NHÀ - ĐẶC SAN XUÂN TÂN MÃO 20111. Đặc san Xuân Tân Mão 2011,

Hội Ái hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng - Sài Gòn


 

XUÂN HUẾ THƯƠNG 2011 - Tủ sách Nhớ Huế (số 48), NXB Trẻ.


 

QUẢNG ĐIỀN - Đặc San Xuân Tân Mão 2011.

 


 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.