Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TẶNG PHẨM NOEL 2011

 

 

 

SỰ VẬN ĐỘNG CỦA DÒNG VĂN HỌC HIỆN THỰC VIỆT NAM 1930 – 1945

biên khảo của TS. Nguyễn Duy Tờ, NXB Thuận Hóa 2011.

.

ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG thơ Lê Uyển Văn, NXB Văn Học 29009.

.

TUYỂN TẬP LÂM THỊ MỸ DẠ, NXB Hội Nhà Văn 2011.

.

MỘT NỬA TÔI TÌM, thơ lục bát Nguyễn Loan, NXB Thuận Hóa 2011.

.

KHÁT VỌNG (Mùa Đông) số 4, NXB Thanh Niên 2011.

.

Xin chân thành cảm ơn các tác giả, Nhà xuất bản và kính trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.