Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TẶNG PHẨM THÁNG 3.2012.

l

OLGA BERGGOLZ CỦA TÔI Thụy Anh dịch thuật, NXB Trẻ 2012.

.


CHIỀU RƠI TRÊN SÓNG - EVENING FALLING ON WAVES thơ Lâm Quang Mỹ, NXB Hội Nhà Văn 2012.

.

 

TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VỀ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA CHỐNG PHÁP Ở NAM BỘ (1858 - 1918) biên khảo Võ Phúc Châu, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, NXB Thời Đại 2011.

.

 

TRÔI DẠT CÕI NGƯỜI tập bút ký Tô Ngọc Thạch, NXB Hội Nhà Văn 2012.

.

MẬT NGÔN thơ Lê Huỳnh Lâm, NXB Văn Học 2012.

.

.

 

SÔNG BỒ MỘT MIỀN THƠ CLB Thơ Sông Bồ, Thị Xã Hương Trà, 2012.

 

Xin chân thành cảm ơn các tác giả, Nhà Xuất bản và kính trang trọng giới thiệu cùng bạn đọc

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.